NURTURE YOURSELF AF HELENA LIEN

SKAB DIT BEDSTE LIV

Velkommen til det første indlæg i serien 'Nurture yourself' der omhandler velvære, at skabe sit bedste liv, indre motivation og hvordan du sætter mål ud fra dine kerneværdier. Helena er 25 år gammel og arbejder til daglig med personlig træning, kost og livsstilsvejledning samt mindset coaching og content creation. Du kan lære Helena meget bedre at kende her.

I dette og kommende indlæg vil Helena dele de redskaber hun har benyttet og tilegnet sig på sin rejse, og hvordan disse værktøjer, hun har erhvervet sig gennem sin uddannelse indenfor positiv psykologi, kan hjælpe dig med at skabe dit bedste liv. Rigtig god fornøjelse!

Positiv psykologi

Positiv psykologi er en gren af psykologi som søger at forstå, teste og udforske de ting der tillader os som individer at trives. I positiv psykologi beskæftiger vi os med emner som velvære, lykke, at opleve "flow", finde frem til vores personlige styrker, visdom og kreativitet.

I kernen af positiv psykologi finder vi begrebet 'flourishing' som kan oversættes til at blomstre eller trives. Flourishing skal forstås som et vedvarende stadie af positiv mental sundhed, hvor man som menneske trives, vokser og fungerer godt i sine sociale relationer og har en ro med sit indre liv. Positiv psykologi undersøger og beskæftiger sig altså med, hvordan vi som mennesker kan opnå en følelse af at trives og blomstre; at finde et vedvarende stadie af ro med os selv, vores sociale relationer og plads i verdenen. Det indebærer at se på vores fortid med en følelse af velvære og tilfredshed, at være i nuet med en følelse af lykke, og at være i flow med vores daglige liv, og at se på fremtiden med optimisme og håb.

Positiv psykologi handler ikke om, at vi skal være eller tænke positivt altid og hele tiden. Som mennesker vil vi helt naturligt møde modgang, dårlige dage, usikkerheder og udfordringer i vores daglige liv. Men med redskaber, der styrker vores evne til at stå stærkt i os selv ved at kende vores værdier, drømme og indre mål, kan vi navigere udfordringer og svære tider med en større grad af ro og tillid.

Hvad er lykke, og hvordan kan vi dyrke den i hverdagen?

At leve et lykkeligt liv er fuldstændig subjektivt. Jobbet, som gør mig glad i min hverdag, vil måske gerne skabe ulykke for andre. At leve et varieret liv med spontane rejser kan for eksempel fylde en person A med livskvalitet og eventyrlyst, mens det for person B kan skabe en følelse af rodløshed og mangel struktur.

Psykolog Sonja Lyubomirsky, forsker og professor i psykologi ved University of California, har fremsat en teori baseret på hendes forskning, som beskriver, at ca. 50% af det, som bestemmer vores følelse af lykke, kommer fra hvem vi er på et genetisk niveau. Det betyder, at omkring halvdelen af ​​den lykke (eller mangel på samme), som vi oplever i vores liv er betinget af vores genetik, og mennesket, du er født som. Vi har derfor alle et forskelligt udgangspunkt for, hvor glæde og velvære kommer til os naturligt. Det betyder dog ikke, at vi ikke selv har indflydelse på at skabe et liv, vi kan føle os glade i. De resterende 50 % af vores lykke bestemmes af vores adfærd (ca. 40 %) og vores omstændigheder fylder kun omkring 10% af vores samlede følelse af lykke og velvære.

Denne fordeling fortæller os, at selvom vi er født med et udgangspunkt, der sætter en "baseline" for vores følelse af lykke, er vi meget i stand til dyrke følelsen af ​​lykke i vores liv gennem den måde, vi udgør vores hverdag på, de ting, vi beskæftiger os med os med, og måden vi tænker på.

Strategier der fremmer din lykke

For at skabe en tilværelse, hvor glæde og en følelse af tilfredshed, er der vaner og ritualer, vi kan tage i brug. Lyubomirsky har i forlængelse af hendes teori udarbejdet 12 strategier, som fremmer lykke, velvære og glæde i dit liv:


1. Taknemmelighed. Ved at udtrykke de ting, du er taknemmelig for i dit liv, enten ved at skrive dem ned, reflektere over dem eller dele dem med de, som står dig nærmest, kan du dyrke en følelse af tilfredshed og lykke i din hverdag.


2. Kultiver optimisme. Ved at se fremad med denne følelse kultiverer du håb og glæde ved fremtiden. Køb dig en notesbog, hvor du skriver dine drømme ned. Beskriv, hvordan den bedste fremtid du kan forestille dig for dig selv ser ud, og vend tilbage til disse tanker og noter, så ofte du kan. På den måde nærer du optimismen, drømmeren og håbet i dig.


3. Undgå overtænkning og at sammenligne dig med andre. Når du oplever disse kan du vælge at lade dig opsluge af tankerne, eller du kan vælge at tage kærligt imod dig selv og skifte dit fokus. Vend tilbage til de to ovenstående strategier, distraher dig selv ved at lave noget, som bringer dig glæde og ro. Læs en bog, lyt til en podcast, mediter, ring til en du holder af, se et afsnit af din favoritserie eller bevæg din krop.


4. Dyrk omsorgsfulde handlinger. Både for dig selv og andre - gør ting som er kærlige for dig selv, overrask en du holder af med en betænksom handling, hold døren for den fremmede, du møder i din hverdag. Fyld dit liv med gerninger der dyrker den omsorg, du bærer i dig.

5. Nærende relationer. Dyrk de relationer i dit liv, som bringer dig glæde, støtte, overskud og energi. Vælg relationer som du har lyst til at styrke, investere din tid i og som du nyder, at bruge tid med.


6. Dyrk de ting som optager dig. Løft din følelse af lykke ved at opsøge aktiviteter, hvor du fordyber dig fuldkomment - ting der får dig til at miste følelsen af tid og sted, ting som udfordrer dig og kræver din fulde opmærksomhed. For nogle er det at strikke, læse, spille klaver, yoga eller at male. For mig er det vægtløftning. Det eneste vigtige er, at du føler dig opslugt af det, du bruger din tid på.


7. Nyd de små øjeblikke. Tag dig tiden til at opleve og genopleve hverdagsglæderne - vær opmærksom på dem, værdsæt dem og del dem med andre, skriv dem ned til dig selv eller forevig dem gennem fotografi eller tegning.


8. Forpligt dig til dine mål. Sæt dig mål som både er af betydning og meningsfulde for dig. Afsæt tid og kræfter til at forfølge dem, nyd processen og følelsen af at opfylde og realisere dem. Mærk efter de ting, som kalder på dig fra dit indre, og læg en plan for at realisere dem.


9. Find strategier der hjælper dig med at overkomme og håndtere stress, modgang og udfordringer. Dyrk din indre styrke, kultiver et resilient mindset, opsøg hjælp, når du har brug for det og vær blid mod dig selv. Gør det på den måde, der fungerer bedst for dig, hvad enten det er gennem meditation, terapi, støttende relationer eller en kombination af dem alle.

10. Dyrk tilgivelse. Læg vrede og fortørnelse fra dig, hvis det er noget, du bærer på. Frigiv det på skrift, sig de ting, der tynger dig højt for dig selv og giv slip på de relationer, som ikke bringer glæde til dit liv.


11. Dyrk det meningsfulde. Om det for dig er en religion, spiritualitet eller noget tredje. Reflekterer over dit liv, hvordan du fylder det med mening og tag del i fællesskaber, der deler dine interesser. Måske det er ved at
deltage i Sharing Circles, finde kvindefællesskaber, du føler dig kaldet til, eller gå til keramik. Det eneste der er vigtigt er, at det føles meningsfuldt for dig at tage del i.


12. Tag dig af din krop. Dyrk motion, bevæg dig, pas på dit sind, smil og le. Find en måde at passe på dig selv, som styrker din krop og nærer dit sind, hvordan det end ser ud for dig. Om det er gennem svømning, pilates, løb, boksning, yoga eller en kombination af dem alle, er helt op til dig.

Disse 12 strategier kan du implementere i det omfang og på den måde, som der giver mening for dig. Måske nogle af dem resonere mere med dig end andre. Nogle dage og uger vil du måske føle dig mere kaldet til at implementere enkelte strategier frem for andre, og det er helt okay. Du behøver ikke at bruge dem alle aktivt på samme tid for, at de gavner din glæde og dit overskud.


Jeg håber, at du i dette indlæg er blevet lidt klogere på, hvad positiv psykologi er for en størrelse, hvordan vi selv i høj grad er herre over vores lykke, og hvilke redskaber, du kan bruge i din hverdag for at fremme ro, velvære og tilfredshed. I de kommende indlæg skal vi se nærmere på, hvordan vi finder ind til vores kerneværdier, hvordan vi sætter mål ud fra indre motivation, finder frem til hvad “det gode liv” er for dig, og hvordan vi sætter mål der står vores hjerte og drømme nært.

LÆS VIDERE

OM AT SKIFTE FRA ET RESTRIKTIVT TIL ET SELVKÆRLIGT MINDSET

HELENA LIEN

Mød 25-årige Helena, der er bosat i København og som til dagligt arbejder selvstændigt som personlig træner, kostvejleder og content creator.

I dette interview har vi fået fornøjelsen af at stille Helena nogle spørgsmål omkring mental og fysisk velvære, og hvordan hendes nye hverdag som selvstændig ser ud.


Læs mere her