NURTURE YOURSELF AF HELENA LIEN

HVAD ER DET GODE LIV FOR DIG?

Velkommen til og tak, fordi du har lyst til at læse med på endnu et indlæg om velvære og det gode liv. I denne serie bliver du klogere på din indre verden, dine drømme og målsætninger. I dette indlæg skal vi udforske flere emner fra positiv psykologi (læs mere om positiv psykologi i det tidligere indlæg her), og hvordan vi kan bruge disse koncepter til at skabe vores bedste liv.

Det første koncept vi skal tale om er "det gode liv". Hvad dette "gode liv" er, vil være forskelligt for os alle og afhænger helt af, hvem du er som menneske. Der er intet som er rigtigt eller forkert, når du drømmer om DIT bedste liv. Indenfor positiv psykologi findes der forskellige aspekter af "liv", og når vi dyrker disse, bringer vi os selv nærmere det gode (og lykkelige) liv.

tre aspekter af liv som positiv psykologi beskæftiger sig med

Indenfor positiv psykologi betragter man det gode liv, som et liv, der er fyldt med: 1. velbehag, 2. engagement og 3 mening samt en autentisk følelse af velvære og tilfredshed.

Disse tre aspekter af liv som positiv psykologi beskæftiger sig med, ser vi nærmere på nu:

1. Det behagelige liv. At leve et behageligt liv indebærer at opleve positive følelser såsom glæde, taknemmelighed, sindsro, håb, stolthed, betagelse og kærlighed. Alle disse følelser er helt essentielle for vores følelse af succes og velvære både i de små og store øjeblikke af livet. Når vi opsøger og dyrker de ting, der gør os stolte, glade, håbefulde og taknemlige, vil vores liv fyldes med en større grad af velbehag og ro. For mig indebærer det behagelige liv at dyrke selvkærlighed og rolige stunder i min hverdag. At lytte til min yndlings podcast, når jeg spiser min morgenmad, eller tage mig tid til at nyde en matcha i solen mellem daglige gøremål. Åndehuller i mine dage, som skaber nærvær og glæde.

2. Det engagerede liv. På engelsk 'the engaged life', er denne del af livet et sted, hvor vi fokuserer på en følelse af at være i flow, være optagede og fordybede i ting, der interesserer os. Det engagerede liv opfordrer os til at opsøge de aktiviteter, karrierer og relationer, der giver os en følelse af at være engagerede i det, vi beskæftiger os med. Måske føler du dig i flow, når du tegner, løber, læser eller dyrker yoga. Jeg fordyber mig med bevægelse, lærerige podcasts og madlavning.

3. Det meningsfulde liv. At leve et meningsfulde liv ser man i positiv psykologi som et liv, hvor man som menneske oplever at tjene noget, som er større end os selv. En følelse af at bidrage positivt til verden omkring os, hvad enten det er ved at kultivere en omsorgsfuld karriere, ved at gøre verdenen smukkere gennem kreative udfoldelser eller at bringe glæde til menneskerne omkring os. At skabe en meningsfuld hverdag betyder for mig, at jeg arbejder med det jeg er passioneret omkring og fylder min hverdag med mennesker og gøremål, der bringer mig glæde. Hvordan du skaber mening i dit liv, ved du kun. Så gå på opdagelse i dit sind og mærk efter, hvad der fylder dine dage med glæde og sindsro.

Hvis du finder koncepterne bag disse forskellige liv en anelse svære at forstå til fulde, er det helt okay. Det kan sommetider være svært at finde ind til de nøjagtige svar, der føles sande for dig, når vi udforsker store og filosofiske begreber som lykke, mening og at tjene noget, der er større end selvet. Derfor kan du bruge disse spørgsmål til at reflektere over, hvordan du omfavner disse tre liv i din tilstedeværelse lige nu. Bemærk om du føler, at der er et af disse liv, der savner mere af din opmærksomhed. Er der eksempelvis et af dem, som du føler dig mere kaldet til at dyrke end de andre?


Find din notesbog frem, og udforsk disse spørgsmål:


1. Hvilke situationer eller oplevelser giver mig følelsen af: stolthed, håb for fremtiden,
taknemmelighed, glæde, eller kærlighed?


2. Hvornår er jeg bedst til at fordybe mig og i hvad?


3. Hvad gør mit liv meningsfuldt lige nu? Tag dig god tid - måske kommer svaret ikke til dig med det samme. Måske du skal fundere over det i nogle timer eller dage, og det er helt okay. Der er ingen rigtig eller forkert måde at udforske vores sind og selv på. Hvis du finder det svært at give et konkret svar på, hvad der giver dig mening i din hverdag, kan du arbejde med at finde ind til dine kerneværdier og indre motivation.

Lad os se nærmere på, hvordan du kan gøre begge dele.

SÅDAN SKABER DU MENING I DIT LIV OG SÆTTER DINE MÅLSÆTNINGER

Hvis ikke det liv du lever lige nu, ser ud nøjagtigt som det “bedste liv”, du forestiller dig, er det altid muligt at styre din fremtid i den retning, du drømmer om. Det kan du gøre ved at sætte mål, der kommer fra din indre motivation med afsæt i dine kerneværdier. Disse er begge indre ressourcer, som du kan blive klogere på og drage nytte af, når du skal træffe små, såvel som store beslutninger i dit liv. Så lad os se nærmere på, hvordan du finder frem til den motivation der driver dig og de værdier, der står dit hjerte nærmest.

Indre motivation
Når vi sætter os mål for fremtiden, og når vi agerer i vores hverdag, er det ofte en form for motivation, der driver os. Der findes flere forskellige grader for motivation, og disse er beskrevet af Edward L. Deci og Richard Ryan deres “Self determination Theory”. Denne teori undersøger i hvilken grad vores adfærd bunder i egenmotivation og en følelse af selvbestemmelse. Motivation kan nemlig betegnes som både indre (egenmotivation), ydre (ekstern motivation) eller placere sig et sted midt i mellem. I dag vil vI særligt kigge på den indre motivation. At sætte mål ud fra en indre motivation betyder, at vi handler ud fra det, der føles sandt og ægte i os selv. Når målsætninger eller handlinger er drevet af en ydre motivation, træffer vi beslutninger på baggrund af, hvad andre ønsker af os, eller fordi vi føler os forpligtede til at agere på en særlig måde. At finde vores indre motivation kræver arbejde, at vi kender vores sind og ved, hvordan vi står stærkt i den, vi er. Det kan være svært, for mange af os har været vant til at leve op til forventninger eller ønsker fra menneskerne omkring os, samfundet eller vores familie. Så vær nysgerrig på din egen motivation, og om du kan identificere en indre motivation bag de mål, du har for dit liv.

Se på din uddannelse, din karriere, dit forhold, din træning eller dine relationer. Arbejder du der, hvor du gør, fordi det er forventeligt med den uddannelse, du har taget - og finder du glæde i dit arbejde? Føles det meningsfuldt for dig? Træner du, fordi du føler dig skyldig, når du lader være? Er du omgivet af mennesker og relationer, der oprigtigt nærer dig, eller er du bundet i venskaber, du føler en forpligtigelse overfor? Se så på dine mål for fremtiden - hvorfor har du disse mål, og hvad er det, der driver dig imod dem? Er der et indre ønske om at skabe, opnå eller opleve ting, fordi de bringer dig lykke, og du finder kærlighed til processen, der bærer dig derhen? Vi vil alle opleve at have sat os mål eller truffet valg på grund af en ekstern frem for indre motivation. Det er menneskeligt og helt normalt. Når vi skaber bevidsthed om, hvilken type motivation, der driver os, kan vi dog i højere grad finde frem til vores indre motivation, og den fremtid vi drømmer om.

Værdier

At sætte autentiske mål, der stemmer overens med vores indre verden og motivation, bliver i høj grad influeret af vores værdier. Værdier kommer i mange former og kan f.eks. være tillid, respekt, ydmyghed, ambition, nærvær, og selvstændighed. Når du skaber et klart indre billede af, hvem du er, og hvad der er urokkelige værdier i dig, træder du nærmere den indre motivation, der kan lede dig på vej imod dine drømme. For at et mål er vigtigt for os, vil det altid være bundet til en af vores vigtigste værdier. Drømmer du f.eks. om at blive en anerkendt fotograf, kan det være, at dine kerneværdier drejer sig om kreativitet, at sprede skønhed i verden eller at være eventyrlysten. For at blive klogere på dine værdier, kan du stille dig selv disse spørgsmål - skriv dem gerne ned, og vend tilbage til dem, når du har brug for at træffe store beslutninger med tillid til din motivation.


• Hvad er din vision for dit liv?
• Hvad drømmer du om?
• Hvem er du ved at blive, og hvem vil du gerne være?
• Hvornår føler du dig mest i live?
• Hvornår føler du dig motiveret, og hvad motiverer dig?
• Hvad giver dig energi og overskud. Hvad dræner dig?
• Hvad mangler der i dit liv, for at gøre det helt?


Det kræver ofte lidt tid spore sig ind på, hvad der føles intuitivt og rigtigt at svare på disse spørgsmål. Så du skal ikke lade dig slå ud, hvis ikke du har et automatisk og udførligt svar på de spørgsmål, vi arbejder med. Husk at du skal bruge dem til at blive klogere på dig selv - det ikke er en eksamen, hvor andre bedømmer dig på dine svar eller hvor hurtigt, du kan give dem.

Skab en vision for dit bedste liv
Da jeg blev færdig med gymnasiet, rejste jeg alene til Australien i 5 uger, hvor jeg brugte tiden på at afsøge
mange af de spørgsmål, jeg netop har stillet dig. Jeg fandt frem til de værdier, der føltes som kernen af mig og reflekterede over, hvilke mål jeg gerne ville sætte mig for fremtiden med en følelse af at disse kom indefra. Uden at vide det, brugte jeg en masse af de værktøjer, der er centrale i positiv psykologi, til at skabe mig en vision for det liv, jeg drømte om. Når visionen for dit liv, dine værdier og dine drømme står klart for dig, kan du med ro, tillid og klarhed begynde at lægge en plan for, hvordan du kan skabe dit bedste liv. Et sidste, men meget stærkt værktøj, som jeg gerne vil give dig med på vejen er dette:


Find dig et roligt sted, måske et rum, hvor du føler dig godt tilpas og tag en notesbog med dig. Forestil dig din fremtid - en fremtid, hvor alt er gået så godt, som det overhovedet kunne. Du har arbejdet hårdt og har opnået alle dine mål. Forestil dig et liv, hvor du har realiseret alle dine drømme, og du har alt du i dag arbejder hen imod og drømmer om. Begynd så at skrive detaljerne ned:


• Hvordan ser dit bedste liv ud? Hvor bor du, hvad laver du, og hvem omgiver du dig med?
• Hvad har du brug for i dit liv for at føle dig i lykkelig, tilpas og i balance?
• Hvilke værdier ser du repræsenteret i dette liv?


Når du har skrevet dine tanker ned, kan du altid vende tilbage til dem. Skab et indre billede af dit bedste liv, som du kan lukke øjnene og finde frem lige så ofte, som du har behov for. Finpuds detaljerne, find ind til den følelse dette liv giver dig, og lad dine målsætninger være guidet af denne vision. Nu, hvor du har “slutresultatet” krystalklart i dit sind, kan du bevæge dig baglæns - hvilken uddannelse vil hjælpe dig på vej mod dit drømmejob? Hvor skal du hen i verden for at bo lige, hvor du drømmer om? Og hvordan kommer du derhen? Hvordan kan du springe ud i kærligheden og finde det menneske, du ser dig selv dele tid liv med? Jeg håber, at du i dag er blevet klogere på dig selv, dine værdier, og hvordan dit bedste liv ser ud. Tag det med dig du kan bruge og husk på, at du altid kan vende tilbage til de spørgsmål, vi har berørt i dette indlæg og lade dem guide dig imod et liv fyldt med lykke.

LÆS VIDERE

AFSNIT 1

SKAB DIT BEDSTE LIV

I første afsnit af 'Nurture yourself' forklarer og uddyber Personlig Træner og Mindset Coach, Helena Lien, begrebet 'Positiv psykologi', og hvordan du med dette værktøj kan skabe dit bedste liv.


LÆS MERE HER